Profil JabatanPerutusan Ketua Jabatan

perutusanpengarah
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan Salam 1Malaysia Negaraku. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya.

Seranta FELDA Jabatan Perdana Menteri adalah agensi penerang dan pemudah cara dasar-dasar kerajaan kepada warga FELDA ke arah pencapaian matlamat masyarakat yang cemerlang dan negara maju. Selaras dengan itu, pada tahun 2018 ini saya menggariskan tema “Menuju Transformasi Nasional 2050” dan tetap teguh mendukung segala aspirasi kerajaan yang diterajui oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Abd. Razak.

Seranta juga sentiasa memastikan matlamat Lima Aspirasi FELDA Glokal yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri sentiasa berada di landasan yang betul untuk menjadi kenyataan. Lima Aspirasi FELDA Glokal tersebut ialah komuniti FELDA menjadi komuniti contoh luar bandar; warga peneroka menjadi golongan berpendapatan pertengahan; FELDA menjadi pelaku global; membangun potensi generasi baharu dan memperkukuhkan budaya FELDA sebagai institusi.

Komitmen ini diterjemahkan oleh Seranta melalui sinergi hubungan antara kepemimpinan tertinggi negara dengan pihak FELDA melalui pelaksanaan program Ikatan Hati Warga FELDA (IKTIRAF) yang menjadi elemen penyatu semua warga FELDA di seluruh negara. Saya memilih tema IKTIRAF iaitu “Memangkin Generasi Ceria Berinovasi” dalam usaha mewujudkan masyarakat yang ceria, positif, berdaya tahan, berpandangan jauh, bersemangat, kreatif dan inovatif dalam menjalani rutin hidup seharian.

Seranta juga menyahut saranan YAB Perdana Menteri supaya aspek inovasi dan kreativiti diberi penekanan dan menjadi dimensi penting dalam pembangunaan negara pasca 2020. Selain itu, Pendekatan 5P saya perkenalkan kepada pegawai-pegawai Seranta agar menjadi teras yang memacu para pegawai menjadi lebih dinamik, bertaqwa dan serba boleh. Pendekatan 5P ialah Pemimpin, Pengurus, Pembimbing, Pemangkin dan Penyatu.

Harapan saya agar Pendekatan 5P ini pula akan menjadikan pegawai-pegawai Seranta seorang aktivis di mana saya menterjemahkan aktivis ini sebagai Aktif, Komited, Tabah & Takwa, Ilmu, Versatile, Integriti dan Semangat. AKTIVIS ini perlu dihayati dan diamalkan sebagai budaya kerja kakitangan dan warga FELDA yang saya anggap sebagai “aktivis transformasi” yang menggerakkan transformasi nasional.

AKTIVIS inilah yang akhirnya akan melakukan transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang dikenali sebagai TEAM ABATA. TEAM ABATA ialah Transformasi Efektif Aktivis Masyarakat demi Agama, Bangsa dan Tanah Air. Seranta FELDA JPM berazam untuk terus mara dengan ikhlas dan beristiqamah dalam melaksanakan tugas dan perkhidmatan terbaik bagi meningkatkan kualiti insan, memperkasa organisasi dan menyuburkan semangat muhibbah khususnya di kalangan warga FELDA dan di kalangan masyarakat Malaysia umumnya.

Semoga segala usaha dan perjuangan murni ini akan sentiasa mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah SWT.


Sekian, Wassalam.


YBhg Dato' Haji Mohamad Khairudin Bin Haji Mohamad

Text Size
[ Reset Settings ]