Profil JabatanPiagam Pelanggan

Pelanggan kami terdiri daripada warga FELDA (generasi pertama, kedua, ketiga), agensi-agensi di bawah FELDA, agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri terutamanya YAB. Perdana Menteri dan YAB. Timbalan Perdana Menteri.

Iltizam kami adalah untuk memberikan yang terbaik:-

  • Memberikan input terkini dengan tepat, betul dan pantas kepada YAB. Perdana Menteri dan YAB. Timbalan Perdana Menteri atau pegawai mereka selepas berlakunya peristiwa penting dalam kawasan FELDA.
  • Menyediakan bahan-bahan maklumat yang bermutu dan laporan maklum balas yang tepat, semasa dan sahih berkenaan FELDA kepada pelbagai agensi yang berkaitan.
  • Memberikan khidmat nasihat dan cadangan balas kepada warga FELDA serta membantu agensi-agensi awam yang berkaitan supaya keperluan pelanggan dapat dipenuhi dengan berkesan dari masa ke semasa.
  • Memberi taklimat, ceramah dan input kepada pelanggan dari masa ke semasa merangkumi 317 rancangan FELDA tentang isu semasa yang berlaku khususnya kepada pemimpin peneroka dan penerokawati.
  • Memberi khidmat sokongan yang berkualiti kepada warga FELDA dalam pelbagai aspek dengan kaedah komunikasi terkini.
Text Size
[ Reset Settings ]