Profil JabatanPunca Kuasa

Sumber Kuasa Unit Seranta (FELDA)

  • Keputusan Mesyuarat Kabinet tahun 1981;
  • Keputusan Jemaah Menteri pada 27 Mac 2004;
  • Pekeliling Am Penyelidikan Rancangan Malaysia 5 tahun;
  • Akta Pembangunan Tanah, 1956;
  • Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1960;
  • Akta Badan Berkanun;
  • Arahan dasar-dasar kerajaan dari masa ke semasa; dan
  • Pekeliling dan surat pekeliling Perbendaharaan serta Perkhidmatan dan Arahan Perkhidmatan.
Text Size
[ Reset Settings ]