Profil JabatanPunca Kuasa

Sumber Kuasa Unit Seranta (FELDA)

  • Keputusan Jemaah Menteri pada 27 Mac 2003;
  • Pekeliling Am Penyelidikan Rancangan Malaysia 5 tahun;
  • Akta Pembangunan Tanah, 1956;
  • Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1956;
  • Akta Badan Berkanun;
  • Arahan kabinet bagi melaksanakan projek tertentu (dari semasa ke semasa);
  • Arahan Dasar YAB. Perdana Menteri dari semasa ke semasa; dan
  • Pekeliling dan surat pekeliling Perbendaharaan serta Perkhidmatan dan Arahan Perkhidmatan.
Text Size
[ Reset Settings ]