Profil JabatanVisi Dan Misi

VISI SERANTA 

Melaksanakan perkhidmatan terbaik ke arah merealisasikan Aspirasi FELDA Glokal dengan melaksanakan ‘1 Seranta: Warga FELDA Didahulukan. Tranformasi Diutamakan’ untuk keharmonian dan kemakmuran warga peneroka FELDA dan mengekalkan kedaulatan Negara demi membina masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

MISI SERANTA

  • Menjelaskan semua dasar-dasar Kerajaan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan oleh Kerajaan kepada kumpulan sasar yang terlibat.
  • Memenangi hati dan pemikiran kumpulan sasar dan seterusnya mengekalkan sokongan mereka terhadap usaha-usaha Kerajaan di dalam meningkatkan taraf hidup khususnya warga peneroka FELDA dan masyarakat yang mempunyai hubungan dengannya.
  • Mengenalpasti, menyesuaikan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang wajar akibat daripada pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan dengan kerjasama agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri dan agensi lain yang berkaitan khususnya FELDA.
  • Mendapatkan maklumat mengenai perkembangan sosiopolitik dan ekonomi di rancangan-rancangan FELDA dan memproses maklumat berkenaan untuk dijadikan asas tindakan seterusnya.
  • Menyebar dan memberikan maklumat serta menjelaskan isu-isu semasa kepada warga peneroka FELDA serta masyarakat berkaitan dalam pelbagai bentuk media seperti media cetak, media elektronik atau bersemuka.
  • Mengadakan seminar, dialog, lawatan sambil belajar, forum, ceramah, pameran dan aktiviti lain yang sesuai kepada kumpulan sasar serta menjadi penyelaras kepada kursus-kursus yang dianjurkan.
  • Memantau keberkesanan pelaksanaan program-program FELDA serta memberikan input dan cadangan kepada YAB. Perdana Menteri bagi menangani isu-isu khusus yang berbangkit mengenai warga peneroka FELDA.
  • Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa serta mengemukakan laporan kepada pucuk pimpinan Negara yang meliputi perkembangan terkini secara umum mengenai politik, ekonomi dan sosial bagi kawasan di bawah pengawasan Unit Seranta.
Text Size
[ Reset Settings ]