Profil JabatanVisi Dan Misi

VISI SERANTA 

Melaksanakan perkhidmatan terbaik ke arah keharmonian dan kemakmuran warga FELDA dan negara demi mengekalkan kedaulatan negara.

MISI SERANTA

  1. Menjelaskan semua dasar-dasar kerajaan sedia ada (government of the day) kepada kumpulan sasar;
  2. Mengenalpasti, memudahcara dan melaksanakan dasar-dasar kerajaan dengan kerjasama agensi berkaitan;
  3. Menyebar dan memberi maklumat serta menjelaskan isu-isu semasa kepada warga FELDA dalam pelbagai bentuk media seperti bersemuka, bercetak dan elektronik ke arah kesejahteraan warga FELDA;
  4. Memantau keberkesanan program FELDA serta memberi input dan cadangan kepada kerajaan; dan
  5. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh kerajaan dari masa ke semasa.
Text Size
[ Reset Settings ]